ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

1. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η OLYMPOS TREK ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ: Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σ’ αυτές, με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, την διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των εντολών των συνοδών / εκπαιδευτών. Αναφέρετε οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία σας, που θα έπρεπε να αναφερθεί, διότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη της υγείας σας, ως συμμετέχων σε δραστηριότητα στην φύση.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, την χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, οι δραστηριότητες στην φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος και η συμμετοχή σ’ αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η OLYMPOS TREK σαν διοργανώτρια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στις υπαίθριες δραστηριότητες, έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς / οδηγούς / εκπαιδευτές, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει η επιχείρηση, σε εναρμόνιση με τους διεθνείς κανονισμούς και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σ’ αυτά.

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ: Στην περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων ατόμων η και ομάδων σε ένα πρόγραμμα, ο εκπρόσωπος της ομάδας αναλαμβάνει υποχρέωση και φέρει την ευθύνη για:

Α ) Να συμπληρώσουν όλοι την δήλωση συμμετοχής.

Β ) Να ενημερωθούν όλοι για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και για το τι πρέπει να φέρουν μαζί τους.

5. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Η OLYMPOS TREK διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει η να ματαιώσει το πρόγραμμα πριν από την έναρξη του, για λόγους ασφαλείας η ανωτέρας βίας, (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, διαπίστωση ανάρμοστου για την δραστηριότητα επιπέδου συμμετεχόντων, κ.λ.π). Σε περίπτωση ματαίωσης, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση. Σε περίπτωση τροποποίησης λόγω των παραπάνω, η OLYMPOS TREK προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες εάν δεν αποδεχτούν την αλλαγή, ακυρώνουν την συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ / ΟΔΗΓΟΥΣ: Οι συνοδοί / οδηγοί / εκπαιδευτές της OLYMPOS TREK έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας. Οι ίδιοι αυτοί κανόνες ασφαλείας τους δίνουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα / δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Τυχόν επιπλέον έξοδα για την αλλαγή, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ακόμη, οι συνοδοί / οδηγοί / εκπαιδευτές της OLYMPOS TREK έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σ’ ένα τμήμα η σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν κρίνουν, ότι με την συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης.

Με την έναρξη της δραστηριότητας / προγράμματος, θα σας ζητηθεί από τους συνοδούς / υπευθύνους της Olympos Trek να υπογράψετε για την αποδοχή των παραπάνω όρων συμμετοχής. Για την σμμετοχή ανηλίκου υπογράφει ο γονέας / κηδεμώνας / υπεύθυνος ενήλικας. Η ενυπόγραφη αποδοχή των όρων συμμετοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες / προγράμματά της Olympos Trek.